game bắn cá mập

รัฐบาลกลางเตรียมดำเนินนโยบายภาษีรอบใหม่ ธุรกิจขนส่งรถไฟและไปรษณีย์รับเต็มๆ

24 Dec 2013

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : ทางการจีนเตรียมประกาศเพิ่มสาขาธุรกิจที่เข้าร่วมนโยบายเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แทนที่ภาษีธุรกิจ (BT) คือ ธุรกิจขนส่งทางรถไฟและธุรกิจไปรษณีย์ เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม ศกหน้า

ทั้งนี้ 2 สาขาธุรกิจข้างต้นเปลี่ยนมาชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (แทนภาษีธุรกิจ) ในอัตราร้อยละ 11 (เริ่ม 1 ม.ค.57)

หลายฝ่ายคาดหมายว่า นอกจากธุรกิจขนส่งทางรถไฟและธุรกิจไปรษณีย์จะได้รับอานิสงส์โดยตรงจากนโยบายดังกล่าวแล้ว ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมปลายน้ำสาขาธุรกิจข้างต้นก็จะได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยเช่นกัน

กล่าวคือ ธุรกิจปลายน้ำสามารถนำใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักภาษีซื้อได้โดยตรง ซึ่งช่วยลดภาษีของกิจการ ซึ่งจะช่วยนำพาให้วงจรธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถเติบโตไปพร้อมกันอย่างมีเสถียรภาพ

ที่มาโดยสังเขปของ “นโยบายเปลี่ยนภาษีธุรกิจ (BT) เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)” คือ นโยบายดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลกลางใช้เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และช่วยลดภาระทางภาษีให้กับภาคธุรกิจบริการ เริ่มทดลองใช้เป็นครั้งแรกในนครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 1 ม.ค.55 ก่อนที่จะมีการขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศในเวลาต่อมา

สำหรับเขตฯ กว่างซีจ้วง เริ่มบังคับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 56 ภายใต้รหัส “ธุรกิจ 1+7” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คำว่า ธุรกิจ “1” หมายถึง ธุรกิจด้านการคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย การบริการขนส่งทางบก การบริการขนส่งทางน้ำ การบริการขนส่งทางอากาศ และการบริการขนส่งทางท่อ

ส่วนคำว่า ธุรกิจ “7” หมายถึง ธุรกิจบริการสมัยใหม่บางประเภท ประกอบด้วย การบริการด้านงานวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยี การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม การบริการเสริมด้านโลจิสติกส์ การบริการเช่าสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible assets) การบริการให้คำปรึกษา การบริการผลิตและออกอากาศผลงานวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์

กลุ่มเป้าหมายผู้เสียภาษี แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

(1) ผู้เสียภาษีทั่วไป (General VAT Payer, 普通的收税人) แบ่งการจัดเก็บเป็น 4 อัตรา ดังนี้

รายการภาษี

อัตราภาษี

การบริการเช่าสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible assets)

17%

ธุรกิจด้านการคมนาคมขนส่ง

(เพิ่มใหม่ : ธุรกิจขนส่งทางรถไฟและธุรกิจไปรษณีย์)

11%

ธุรกิจบริการสมัยใหม่อื่นๆ

6%

การบริการขนส่งระหว่างประเทศสำหรับลูกค้าในประเทศ/การบริการออกแบบและวิจัยสำหรับลูกค้าในต่างประเทศ

0%ประโยชน์ที่ผู้เสียภาษีทั่วไป (General VAT Payer, 普通型计征人) จะได้รับจากการปฏิรูปภาษีในครั้งนี้ คือ ภาระภาษีที่ลดลง และลดการชำระภาษีซ้ำซ้อน อัตราภาษีที่เพิ่มเข้ามาใหม่มีอัตราต่ำ อีกทั้งยังสามารถนำไปหักภาษีซื้อได้มากขึ้นด้วย ทำให้ต้นทุนประกอบการลดลงและมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น

(2) ผู้เสียภาษีรายย่อย (Small-scale VAT payers, 小范围图消费税人) หรือผู้ที่มีผลประกอบการไม่เกิน 5 ล้านหยวน แม้ว่าจะไม่ได้รับสิทธิหักภาษีซื้อ แต่หลักการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก โดยจัดเก็บในอัตราต่ำเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น

สูตรการคำนวณ : ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ = ราคารวมภาษี / (1+3%) X3%

อนึ่ง การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้า ยังคงมีการจัดเก็บใน 2 อัตรา คือ ร้อยละ 13 สำหรับสินค้าที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป และร้อยละ 17 สำหรับสินค้าที่ผ่านการแปรรูปแล้ว

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online