game bắn cá mập

ธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ดาวรุ่งดวงใหม่ของเศรษฐกิจกว่างซี

29 Jan 2013

เว็บไซต์รวมข่าว – เขตฯ กว่างซีจ้วง: สินค้าเกษตรและอาหารส่งออกกำลังกลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่แห่งวงการส่งออกของกว่างซี ทางการเตรียมแผนบ่มเพาะความรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ส่งออก

เวทีการประชุมการผลักดันการก่อตั้งเขตสาธิตคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารส่งออก เขตฯ กว่างซีจ้วงเผยว่า ปี 55 ที่ผ่านมา หน่วยงานตรวจสอบและกักกันโรค (CIQ) กว่างซีได้อนุมัติการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรวมทั้งสิ้น 50,064 ครั้ง มูลค่ารวม 1,420 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.2 และ 26.8 ตามลำดับ

การส่งออกสินค้าดังกล่าวที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารกลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกของกว่างซี

หลายปีที่ผ่านมา พืชเศรษฐกิจและสินค้าเกษตรที่สำคัญของกว่างซี เช่น อ้อย หม่อนไหม ผลไม้ ใบชา สมุนไพรจีน ปศุสัตว์และสัตว์น้ำมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ปีที่ผ่านมา (ปี 55) ทางการกว่างซีได้ประกาศยกระดับการทำงานก่อตั้งเขตสาธิตความปลอดภัยคุณภาพสินค้าอาหารและเกษตรส่งออก พร้อมผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ “แผนปฏิบัติการเขตฯ กว่างซีจ้วงว่าด้วยการทำงานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตามนโยบายคณะรัฐมนตรีจีน ปี 55-58”

โดยหน่วยงาน CIQ ทุกระดับได้เริ่มแผนก่อตั้งเขตสาธิตการส่งออก ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน (General Administration of Quality Control, Inspection and Quarantine, 地方品行控制申领检验检疫国家安全总局) พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอาหารแก่ผู้ประกอบการส่งออก และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารส่งออก

ปัจจุบัน กว่างซีมีเขตสาธิตความความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารส่งออก 10 แห่ง ครอบคลุมสินค้าผักสด ผลไม้ ใบชาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ทำพิธีมอบป้ายเขตสาธิตที่ผ่านการอนุมัติจากทางการ ได้แก่ เขตสาธิตคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกระดับชาติ อำเภอปกครองตนเองชนชาติเย้าฝูชวน (之域级富川瑶族基层民主县用于出口吃物农代谢物道德灵动树模区) เขตสาธิตคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกระดับเขตฯ อำเภอปกครองตนเองชนชาติเย้ากงเฉิง (基层民主区级恭城瑶族出入口生果品行清幽树模区)

เขตสาธิตคุณภาพและความปลอดภัยผลไม้ส่งออกฟาร์มเกษตรบริษัท Guangxi State Farms (广东省农垦国有化泉源农家乐出口贸易生果思想道德平静树模区) เขตสาธิตคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ปลาหลั๋วเฟยส่งออก เขตซีเซียงถาง นครหนานหนิง (郑州市西乡塘区出口商罗非鱼物质品性幽静树模区) และเขตสาธิตคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกเมืองเป๋ยไห่ (北海市外贸出口水副产物品行静谧树模区)

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online