game bắn cá mập

ธุรกิจสิ่งทอดันราคารังไหมในกว่างซีปรับตัวขึ้น

31 May 2013

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : อานิสงส์จากการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากภาคตะวันออกช่วยให้อุตสาหกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของกว่างซีเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณผลผลิตรังไหมสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 7 ปีซ้อน (คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของทั้งประเทศ)

ผลผลิตรังไหมของกว่างซีจะเริ่มทยอยออกสู่ท้องตลาดในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี สำหรับปีนี้ กรมควบคุมราคาสินค้าคาดการณ์ว่า ผลิตภัณฑ์รังไหมในกว่างซีจะมีราคารับซื้อเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

สถานการณ์อุตสาหกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของกว่างซีอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายจากอุตสาหกรรมดั้งเดิม(ที่ใช้แรงงานคนเป็นหลัก)สู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่(ที่ใช้เครื่องจักร)

ทางการกว่างซีพยายามผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้ของมณฑล (เมืองเหอฉือ นครหนานหนิง เมืองหลายปิน เมืองหลิ่วโจ เมืองกุ้ยก่าง และเมืองไป่เซ่อ) โดยเฉพาะในอำเภอระดับเมืองอี๋โจว (Yizhou City, 宜州市) ของเมืองเหอฉือถือเป็นแหล่งผลิตรังไหมรายใหญ่ของกว่างซี

นักวิเคราะห์ชี้ว่า ปีนี้ ผลผลิตรังไหมจำหน่ายได้ราคาดีมาจากสาเหตุดังนี้

(1) ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเริ่มเริ่มฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ปริมาณความต้องการด้ายไหมมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

(2) การสนับสนุนของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นต่อธุรกิจปลูกหม่อนเลี้ยงไหม วิสาหกิจรายใหญ่เริ่มปฏิรูปโครงสร้างการผลิต

(3) ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น อาทิ ค่าแรงงาน ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศัตรูพืช ฯลฯ

(4) การย้ายฐานการผลิตจากพื้นที่เลียบชายฝั่งภาคตะวันออก เพื่อหนีค่าแรงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

BIC เห็นว่า นโยบายส่งเสริมการลงทุน (Go West Policy) และการเป็น “ประตูสู่อาซียน” ยังเป็นอีกปัจจัยช่วยให้อุตสาหกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของกว่างซีเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เนื่องจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าส่งออกหลักไปยัง “อาเซียน” คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 36 ของมูลค่าการส่งออกไปอาเซียนทั้งหมด

อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมสิ่งทอของกว่างซียังเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ำ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเริ่มแรกของโครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ การผลิตเส้นใย และอุตสาหกรรมปั่นด้าย และอุตสาหกรรมสิ่งทอกลางน้ำที่อาศัยวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมขั้นต้นมาทำการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ การทอผ้า ถักผ้า เป็นต้น

สำหรับธุรกิจสิ่งทอไทยที่คิดจะมาลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่ คิดว่าคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เนื่องจากแรงแข่งขันในธุรกิจ และต้นทุนประกอบการที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะจีนในวันนี้ “สิ้นยุคของถูกค่าแรงถูก” ไปนานแล้ว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ ยักษ์ใหญ่ด้านเสื้อผ้ากีฬาอย่าง Nike และ Adidas ต่างก็ถอยทัพออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อแสวงหาประเทศค่าแรงถูกอื่นๆ แล้ว

ดังนั้น ธุรกิจที่มีความสนใจจริงๆ จะต้องศึกษาข้อมูล รู้จักปรับตัว วางกลยุทธ์ภายใต้แนวคิด  “คิดต่างสร้างมูลค่า” และอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยสำคัญ เพื่อสร้างแรงแข่งขันให้กับธุรกิจของตนเอง

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online