game bắn cá mập

การค้ากับกลุ่มประเทศ BRI ของเมืองเซี่ยเหมินเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

26 Oct 2023
ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน การค้ากับประเทศในกลุ่ม BRI ของเมืองเซี่ยเหมินเติบโตอย่างรวดเร็ว มูลค่าการค้าสะสมมากกว่า 3 ล้านล้านหยวน หรือ 4.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นการส่งออก 1.55 ล้านล้านหยวน และการนำเข้า 1.46 ล้านล้านหยวน จากข้อมูลของกรมศุลกากรเซี่ยเหมิน วิสาหกิจเอกชนคิดเป็นสัดส่วนการค้าสูงสุด โดยการค้าระหว่างวิสาหกิจภาคเอกชนของเมืองเซี่ยเหมินกับประเทศในกลุ่ม BRI มีมูลค่าทั้งหมด 1.2 ล้านล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 39.9 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของเมืองเซี่ยเหมิน กับประเทศในกลุ่ม BRI ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และการค้าระหว่างวิสาหกิจที่ลงทุนจากต่างประเทศกับประเทศในกลุ่ม BRI มีมูลค่าสูงกว่า 7.7 แสนล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 25.7 สินค้าส่งออกหลักจากเมืองเซี่ยเหมินไปยังประเทศในกลุ่ม BRI ได้แก่ สินค้าสิ่งทอ (3.95 แสนล้านหยวน) รองเท้า (1.12 แสนล้านหยวน) และผลิตภัณฑ์เหล็ก (6.44 หมื่นล้านหยวน) ส่วนสินค้านำเข้าหลักจากประเทศในกลุ่ม BRI ของเมืองเซี่ยเหมิน ได้แก่ ทรายแร่โลหะ (2.24 แสนล้านหยวน) ถ่านหิน (1.57 แสนล้านหยวน) และผลิตภัณฑ์วงจรรวม (1.21 แสนล้านหยวน)

ทั้งนี้ รัฐบาลเมืองเซี่ยเหมินมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรผ่านการนำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับกระบวนการพิธีการศุลกากร การนำหุ่นยนต์อัจฉริยะตัวแรกสำหรับการกำกับดูแลด้านศุลกากรภายในประเทศ การพัฒนาการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย การทำตลาดระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมวิสาหกิจทำตลาดบนแพลตฟอร์มผ่านอีคอมเมิร์ซ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน อาทิ Amazon

         แหล่งอ้างอิง
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น
BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online