game bắn cá mập

หน้าหลัก

NEWS HIGHLIGHT

เมื่อไม่นานมานี้ ท่าอากาศยานนานาชาติเจียวตง ชิงต่าว ได้นำเข้ามังคุดสดจากประเทศอินโดนีเซียได้สำเร็จแล้ว ซึ่งเป็นมังคุดนำเข้าล็อตแรกที่ได้รับการรับประกันโดยท่าอากาศยานนานาชาติเจียวตง ชิงต่าว นับตั้งแต่เปิดท่าอากาศยานฯ ในปี 2564

NEWS UPDATE

ข่าวล่าสุด

มณฑลเจียงซีออกยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรฐกิจและสังคม (ปี 2567 – 2569)

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รัฐบาลเจียงซีประกาศยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรฐกิจและสังคม (ปี 2567 - 2569) โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่ (1)...

หนานชางออกแผนการประยุกต์ใช้ยานยนต์พลังงานใหม่สาธารณะในปี 2567

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่เป็นหนึ่งในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายของนครหนานชาง โดยรัฐบาลหนานชางประกาศเร่งส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะในปี 2567 โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่ (1) ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งยานยนต์ภาครัฐและรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงการประยุกต์ใช้รถประจำทางและแท็กซี่พลังงานใหม่ให้สูงกว่าร้อยละ 80...

ฝูเจี้ยนประกาศรายชื่อโครงการสำคัญในปี 2567 จำนวน 1,593 โครงการ ด้วยเงินลงทุน 4.3 ล้านล้านหยวน

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลฝูเจี้ยนประกาศรายชื่อโครงการสำคัญประจำปี 2567 ของมณฑล จำนวน 1,593 โครงการ ด้วยเงินลงทุนทั้งหมด 4.3...

เมืองผู่เถียนเร่งส่งเสริมการพัฒนาการประมงระบบโซลาร์เซลล์

เมืองผู่เถียน เป็นหนึ่งในฐานการประมงที่สำคัญของมณฑลฝูเจี้ยน โดยมีพื้นที่ทะเล 11,000 ตารางกิโลเมตร พันธุ์ปลา กุ้ง ปู และหอย 769...

โครงการ “ซือลู่ไห่ยุ่น” ของท่าเรือเซี่ยเหมินเปิดเส้นทางแล้วจำนวน 59 เส้นทาง ไปยัง 86 ท่าเรือใน 28 ประเทศ

จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2567 โครงการขนส่งเส้นทางสายไหมทางทะเล “ซือลู่ไห่ยุ่น” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริการโลจิสติกส์แบบบูรณาการระหว่างประเทศตามข้อริเริ่ม BRI ของท่าเรือเซี่ยเหมิน มีการเปิดเส้นทางขนส่งสายไหมทางทะเลรวมทั้งสิ้น 59 เส้นทาง...

มณฑลเจียงซีสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพของมณฑลเจียงซี

เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2567 มณฑลเจียงซีได้ออกแผนปฏิบัติการ “1269” ซึ่งตั้งเป้าหมายการผลักดัน ห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ โดยเน้นการชูจุดแข็งของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของมณฑลเจียงซี และกำหนดทิศทางการพัฒนาโครงสร้างของอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี้...

ARTICLE HIGHLIGHT

มณฑลกวางตุ้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน และครองตำแหน่ง ‘มณฑลที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของจีน’ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 35 ปี ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) เมื่อปี 2566 มีมูลค่าสูงถึง 13.57 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับปี 2565 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.8 ของมูลค่า GDP ทั้งหมดของจีน นับเป็นมณฑลแรกของจีนที่มี GDP ทะลุ 13 ล้านล้านหยวน สูงกว่า GDP ของอังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อิตาลี และเกาหลีใต้[1]

ARTICLE UPDATE

บทความล่าสุด

เมืองเซินเจิ้นจัดสรรงบประมาณกว่าปีละ 188,049 ล้านหยวน เพื่อการวิจัยและพัฒนา

เมืองเซินเจิ้นได้รับการขนานนามว่า ‘Silicon Valley of China’ หรือเมืองแห่งนวัตกรรมของจีน เนื่องจากเป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูงของจีนจำนวนมาก เช่น บริษัท Tencent บริษัท BYD บริษัท BGI และบริษัท Huawei เป็นต้น ซึ่งมีการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จด้านนวัตกรรม

ส่องความนิยมอาหารไทยกับโอกาสส่งเสริม Soft Power ด้านอาหารไทย ในเมืองเบียร์จีน

Soft Power กำลังเป็นกระแสอย่างมากในประเทศไทย โดยรัฐบาลมีการประกาศนโยบายอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุน Soft Power และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก วันนี้ BIC จะพาผู้อ่านทุกท่านมาส่องความนิยมอาหารไทยผ่านมุมมองเมืองเบียร์จีน และโอกาสส่งเสริม Soft Power ด้านอาหารไทย ในเมืองเบียร์จีน

อุตสาหกรรมที่โดดเด่นของมณฑลเจียงซี   ตอนที่ 2 : อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ แบตเตอรี่ลิเธียมของมณฑลเจียงซี

มณฑลเจียงซีถือเป็นมณฑลที่มีทรัพยากรแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ เป็นหนึ่งในมณฑลที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ โดยนอกเหนือจากอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ ซึ่งได้กล่าวถึงในบทความตอนที่แล้ว มณฑลเจียงซียังมีอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่โดดเด่นเช่นกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ที่มณฑลเจียงซีมุ่งพัฒนา ศูนย์วิจัย Hurun Report[1]...

ยูนนาน…แหล่งนำเข้าผลไม้ไทยผ่านทางบกอันดับหนึ่งของจีน

สินค้านำเข้า-ส่งออกระหว่างมณฑลยูนนานกับไทยส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผักและผลไม้ (ภายใต้พิกัดศุลกากร 07 และ 08) มีมูลค่ารวม 1,497 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือครองสัดส่วนถึงร้อยละ 78 ของมูลค่าการค้ายูนนานและไทย

จับชีพจร “ทุเรียนไทย” ความท้าทายใหม่ในสมรภูมิ “ทุเรียนสด” ในจีน

“จีน” เป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่อันดับหนึ่งของไทย ในบรรดาสินค้าเกษตร ถือได้ว่าราชาผลไม้อย่าง “ทุเรียน” เป็นสินค้าเกษตรส่งออกดาวเด่นที่สร้างรายได้ให้กับการส่งออกไทยเสมอมา เป็นอีกครั้งที่บีไอซี ขอพาท่านผู้อ่านไปคลุกวงในสถานการณ์ตลาด ‘ทุเรียนสด’ ในจีนในปี 2566 ที่ผ่านมา และส่องดูความท้าทายของ ‘ทุเรียนไทย’ ในห้วงที่ไทยเราไม่ใช่ชาติเดียวที่ส่งออกทุเรียนไปจีนได้อีกต่อไป

ด่านชายแดนในเขตฯ สิบสองปันนาเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เตรียมพร้อมนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มขึ้น

เขตฯ สิบสองปันนาในมณฑลยูนนานของจีนมีชายแดนติดกับเมียนมาและลาว และเป็นพื้นที่ของจีนที่ตั้งอยู่ใกล้ไทยที่สุดผ่านถนนสาย R3A ช่วงภายในลาว นับจากชายแดนจีน (โม่ฮาน)-ลาว (บ่อเต็น) ถึงชายแดนลาว (บ่อแก้ว)-ไทย (เชียงของ) เพียง 247 กิโลเมตร

VIDEO & INFOGRAPHIC

ปี 2566 ที่ผ่านมา เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงยังรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ดี โดยเฉพาะภาคการค้าต่างประเทศโดยประเทศไทยยังคงรั้งตำแหน่งคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 2 ของกว่างซี

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลซานตง

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

ไต้หวัน

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลเฮยหลงเจียง

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลจี๋หลิน

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลเหลียวหนิง

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

นครเทียนจิน

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

กรุงปักกิ่ง

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลเหอเป่ย

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลซานซี

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลเหอหนาน

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลเจียงซู

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลอานฮุย

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

นครเซี่ยงไฮ้

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

เขตปกครองตนเองทิเบต

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลเจียงซี

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลฝูเจี้ยน

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลหูเป่ย

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลหูหนาน

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลกวางตุ้ง

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลไห่หนาน

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลส่านซี

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลกุ้ยโจว

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มหานครฉงชิ่ง

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลกานซู

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลเสฉวน

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลยูนนาน

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลชิงไห่

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

เขตปกครองตนเองซินเจียง

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลรายมณฑล

มณฑลเจ้อเจียง

game bắn cá mậpLiên kết đăng nhậpดูข้อมูลเพิ่มเติม
game bắn cá mậpLiên kết đăng nhập

LINK

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

BACK TO TOP กลับขึ้นด้านบน
bắn cá long vương download live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online